HZS ČR

Prezence soutěžících v kategorii HZS ČR bude probíhat 25. srpna 2022 od 10:00 do 16:00 hod. v místě ubytování. Adresa: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice, budova C, Gorkého 350, 530 02 Pardubice.