Soutěžící a diváci

Na stadionu Hvězda Pardubice bude zajištěno stánkové občerstvení na vlastní náklady soutěžících nebo diváků mistrovství.