Mapa ubytování

Ubytování soutěžících HZS ČR zajistí pořadatel v Domově mládeže, Rožkova 331 na náklady vysílajících HZS krajů. HZS krajů zajistí objednávku ubytování nejpozději do 30.6.2022 na kontaktní adresu ubytování včetně ubytovacího formuláře viz web: http://www.mrps2022.cz. Kopii objednávky a ubytovacího formuláře zašlou HZS krajů rovněž na e-mail ubytovani.mrps2022@pak.izscr.cz. Cena ubytování je 200 Kč včetně DPH za osobu a noc.