Tisková informace – 23. srpna 2022

Tisková informace – 23. srpna 2022

23. 8. 2022 Off By Vendula Horáková

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE

MISTROVSTVÍ ČR V POŽÁRNÍM SPORTU 2022

49. Mistrovství HZS ČR a 67. Mistrovství SH ČMS v Pardubicích 2022

Požární sport spojuje atletiku s určitými prvky a úkony z práce hasičů. Pro jeho zvládnutí je nutné spojit rychlost a obratnost, nebát se překážek, ani ohně, ani výšek. Požární sport se skládá ze čtyř disciplín, dvě jsou týmové a dvě individuální.

Přípravy na mistrovství hasičů již jsou v plném proudu, a tak je nutné si přiblížit jednotlivé disciplíny tohoto sportu.

Běh na 100 metrů s překážkami je individuální disciplína, ve které závodník překonává 2 m vysokou bariéru, pak sbírá dvě hadice, se kterými běží přes kladinu, která je dlouhá 8 m, široká 18 cm a vysoká 120 cm. Dalším úkolem je spojení hadic, napojení jedné z nich na rozdělovač, a nakonec po napojení proudnice proběhnutí cílem.

V kategorii žen je bariéra nahrazena nízkou překážkou (80 cm) a snížena kladina.

Druhou individuální disciplínou požárního sportu je výstup do 4.podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku. V této disciplíně musí soutěžící doběhnout s hákovým žebříkem o hmotnosti nejméně 8,5 kilogramu k věži, kde jej zavěsí na parapetní desku okna 2. podlaží cvičné věže, vystoupí po něm, vysedne na parapetní desku, převěsí žebřík do 3. podlaží, a takto pokračuje až do 4. podlaží. Pokus je ukončen, dotkne-li se soutěžící podlahy ve 4. podlaží cvičné věže. Jen pro představu, parapet 4. podlaží cvičné věže je ve výšce téměř 11 metrů.

(Dobrovolní hasiči tuto disciplínu neabsolvují).

Členové štafety 4×100 metrů s překážkami musí překonávat na trati různé překážky a uhasit skutečný oheň. Dráha je rozdělena do čtyř samostatných úseků. Úkolem je v co nejkratším čase donést do cíle hasičskou proudnici, která slouží jako štafetový kolík.

Soutěžící na prvním úseku je vyzbrojen štafetovou proudnicí, a sklapovacím žebříkem na překonání domečku. Po odstartování zdolá pomocí žebříku domeček. Poté soutěžící předává štafetu druhému závodníkovi, který zdolá dva metry vysokou bariéru a předá štafetu v pásmu předání soutěžícímu na třetím úseku. Ten uchopí hadice, přeběhne kladinu na jejímž konci hadice rozvine a následně spojí, jednu půlspojku napojí na rozdělovač, na druhou půlspojku napojí na proudnici. Poté ji ve vymezeném prostoru odpojí a předá čtvrtému závodníkovi. Soutěžící na čtvrtém úseku uchopí přenosný hasicí přístroj, kterým uhasí hořící kapalinu v nádrži, odloží jej tak, aby se nedotýkal nádrže, a přitom zůstal ve své dráze a běží do cíle.

V kategorii žen:

– na 1. úseku v kategorii ženy použit domeček s doplňující plošinou (nebo „okno“),

– na 2. úseku je bariéra nahrazena nízkou překážkou (80 cm),

– na 3. úseku je snížená kladina,

– na 4. úseku v kategorii SDH muži a SDH ženy je přenášen jednotný přenosný hasicí přístroj.

Poslední královskou disciplínu, požární útok, plní 7 členů týmu. Jejich úkolem je v co nejkratším čase dopravit vodu z kádě do terčů.

Po odstartování členové týmu musí sešroubovat sací vedení, které je tvořeno košem, dvěma savicemi a motorovou stříkačkou. K motorové stříkačce připojí pospojované hadicové vedení k terčům ze 3 ks hadic typu B, rozdělovače, 4 ks hadic typu C a 2 proudnic.

Závodníci musí překonat 10 m od startovní čáry k základně a dále 90 m k nástřikové čáře. Odtud musí naplnit nástřikové terče o objemu 10 l.

Kategorie žen se liší pouze tím, že má o 1 ks hadice typu B méně, tudíž celá trať je o 20 m.

Mistrovství se řídí podle pravidel požárního sportu, která v roce 2018 vydalo generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Vítězem soutěže se stane družstvo a soutěžící s nejnižším počtem bodů.